ALUPOR

Alupor - porøst aluminium

Porös aluminium från ALUPOR – en hel värld av nytänkande möjligheter

Porös Aluminium ALUPORTM är inte bara en speciell användning av aluminium - det är ett nytt sätt att tänka på aluminium och dess tillämpningar. ALUPORTM är ett innovativt material som på grund av materialets porösa struktur, låga vikt och fördelaktiga pris, är väldigt lämpligt till:

  • Gjutning av EPS - cellplast

  • Filtrering av gaser och vätskor

  • Ljuddämpning

Porös aluminium är till skillnad från traditionell aluminium inte massiv, utan kännetecknas av att materialet är öppet, permeabelt (genomsläppligt) och har porer genom hela strukturen. Porerna bildas genom avtryck från saltkorn som gör det möjligt att skapa porer i exakt den storleken som önskas, endast genom att använda saltkorn som har samma storlek som de önskade porerna. Det är möjligt att framställa porös aluminium med en porstorlek på 100 till 5000μm.

Oändliga fördelar och användningsområden

Det är möjligt att använda porös aluminium på många sätt men oavsett användningsområde, har detta nya material många fördelar som gör det till ett mycket attraktivt val i jämförelse med de befintliga alternativ som finns på marknaden.

Alupor
Alupore Plate
ALUPOR-plade
Alupore Plate
Sintret bronze
Sintered Bronze

* Man kan i ALUPORTM uppnå en porositet på 55 - 75%. Då aluminiums densitet redan i förväg är mycket låg, är porös aluminium ett mycket lätt material. Beroende på graden av porositet är vikten 1 - 1,4g per cm3.


* Porös aluminium är ett självklart alternativ till befintliga produkter som t ex sintrad brons eftersom aluminium är betydligt billigare än brons. Sintrad brons är små bronskorn som sammanfogats.

 

* Genom att använda porös aluminium i stället för sintrad brons erhålles en större porositet. Porös aluminium har en porositet på 55 - 75% och sintrad brons endast 30 - 40%.

* Det är möjligt att gjuta block av både porös och massiv aluminium. Kombinationen av materialen gör det möjligt att kombinera de många fördelarna med porös aluminium tillsammans med hög hållfasthet hos massiv aluminium. De fasta ytorna kan användas t ex för fästen eller gängor.

Framställning av ALUPORTM

Aluminium värms upp och pressas sedan ihop med saltkorn under tryck. När blandningen stelnar avlägsnas saltkornen genom tvättning med vatten, så att aluminiumet lämnas med avtryck av kornen och därigenom erhåller en porös struktur. Eftersom alla saltkorn måste sköljas ut, är det viktigt att saltet också tvättas ut ur mitten av aluminiumblocket och därför är den optimala blocktjockleken ca 50 mm. Men det är möjligt att tillverka block med en tjocklek på upp till 440 mm och fortfarande uppnå ett mycket tillfredsställande och funktionellt resultat.

Fremstilling af ALUPOR
Den porøse struktur i ALUPOR skabes via saltkorn
Den porøse struktur i ALUPOR skabes via saltkorn

Optimera produktiviteten med gjutna formar av porös aluminium

EPS-cellplast är ofta gjuten i aluminiumformar. Under gjutningsprocessen används gas, som måste ledas bort från Cellplasten och verktyget. Gjutformen har hål som transporterar bort gasen från formen. Transporten av gas kan vara en begränsande faktor eftersom det saktar ner processen och minskar verktygets möjligheter. Genom att använda en aluminiumform gjord av porös aluminium istället för massiv aluminium är det möjligt att öka både produktivitet och funktionalitet.

Indsatser til støbeforme
Inserts for mould
Støbeform af ALUPOR
Alupor premachined mould

Den porösa strukturen leder bort gaserna, och det är inte nödvändigt att göra hål i och efterbearbeta gjutformen. Det ger en hel del nya produktions- och designmöjligheter. Med porösa aluminiumverktyg är det möjligt att forma Cellplast med en väsentligt högre detaljnivå. Porös aluminium kan tillverkas med olika porstorlekar, och vi erbjuder ett material som skräddarsys för olika behov och ger dig möjlighet att forma ett exakt och skarpt resultat.

På grund av materialets låga densitet är det mindre energiintensivt att värma upp verktyg av porös aluminium jämfört med verktyg av massiv aluminium vilket ger signifikanta besparingar. Materialets öppna struktur bidrar också till att de gjutna ämnena kyls ned snabbare. Detta möjliggör att fler produkter produceras snabbare och ökar den totala produktionseffektiviteten.

Filter och ljuddämpare tillverkade av ALUPORTM

Den öppna strukturen hos porös aluminium skapar permeabilitet (genomsläpplighet) i materialet. Permeabiliteten gör filter och ljuddämpare tillverkade i ALUPORTM till det perfekta valet om det är önskvärt med hög effektivitet och låga materialkostnader. Med en porositet på 55 - 75% samt en perforerad förbindelse mellan porerna i materialet, kännetecknas strukturen hos porös aluminium av hög permeabilitet och en hög filtreringsgrad. Detta gör materialet väldigt användbart för filtrering av exempelvis luft, gaser, vätskor och liknande. Samtidigt låter den öppna strukturen tryck passera genom materialet utan mycket motstånd, vilket resulterar i att det kan passera med en relativt låg förlust. Detta är särskilt fördelaktigt när filtret används i kompressorer, dammsugare och andra maskiner där det är viktigt att bibehålla högt, effektivt tryck. Porstorleken bestämmer porositeten hos aluminium. Olika porositet ger därför olika tryckförluster, och då kan den exakta tryckförlusten beräknas utifrån den valda porstorleken. Med ALUPORTM ger vi dig möjligheten att välja porstorlek baserat på både önskad effekt och maximalt accepterad tryckförlust.

Bearbejdelig • Høj ventilationsgrad • Uendelige muligheder
Bearbejdelig • Høj ventilationsgrad • Uendelige muligheder

Genomsläppligheten i materialstrukturen ger också materialet en hög effektabsorption. Det betyder att vågor av ljud, luft, vatten och andra medier reduceras när de träffar materialet, eftersom den öppna strukturen absorberar vågornas frekvenser - graden av absorption beror på graden av porositet. Ljuddämpare av poröst aluminium är därför effektiva och kan skräddarsys för olika behov.

 

Våra broschyrer:


Tekniske informationer

 

ALUPOR™ vs. porøse metaller

Property Sintered bronze  CYMAT

Duocel®

Aluminium foam

ALUPOR™

Porosity, % 30-40 80-98 80-98 55-75
Porosity type open-cell closed-cell open-cell open-cell
Average pore size, μm 3-250 200-50000 200-5000 100-5000
Min pore diameter, μm 5   42278 25-35 40-60
Darcy permeability,  m2 0.4×10-11 - 25×10-11  - (1.0-4.4) ×10-5 1×10-12- 2000×10-12
Compressive strength, MPa 60-200 5 2.5 35-109
Tensile strength, MPa 45-150 3.5 1.24 10-30
Normal elasticity module, GPa 150-200 1.3 0.15 1.0-4.0
Heat conductivity, W(m·K) 4.68  2-15 5.8

35  alloy

50 pure Al

 
Electric conductivity, Sm/m 1×106 - 5×106 1.2×106 1.4×106 3.55-×106 -4.78×106 
Heat expansion coefficient, 1/К 18×106 23.6×106 23.6×106 23.6×106


 

Strukturegenskaper

Property Material type (graded by main pore size range), μm
100-200 140-315 200-400 315-630 630-1000 1000-1600 1600-3000
Porosity, % 55±5
Filtration degree, µm 5 10-15 25-35 40-60 80-110 120-150 200-250
Specific surface m2/m3 18300 12500 9700 6300 4600 2800 1400
Darcy permeability , m2 0.6×10-11 0.7×10-11 0.9×10-11 3.1×10-11 7.5×10-11 15.8×10-11 23.1×10-11
Forchheimer permeability (ki), m 1.5×10-5 3.3×10-5 3.5×10-5 3.6×10-5 3.8×10-5 4.2×10-5 19.0×10-5

Specific quantity of pores 

on the surface, pcs./m2

26.6×106 11.6×106 6.7×106 2.6×106 1.0×106 1.0×106 1.0×106

Specific quantity of air necks

on the surface, pcs./m2

83.7×106 36.4×106 20.9×106 8.4×106 4.3×106 1.5×106 0.35×106

Mekaniska egenskaper

Property Material type (graded by main pore size range), μm
100-200 140-315 200-400 315-630 630-1000 1000-1600 1600-3000
Ultimate compressive strength, MPa 118 105 59 58 49 37 32
Yield point at compression, MPa 44 39 26 24 20 21 20
Ultimate tensile strength, MPa 33 29 16 16.5 14 12 8
Yield point at tensile, MPa 30 26 14 16 13 13 7
Ultimate shear stress, MPa 41 36 34 30 25 26 -
Young's modulus, GPa 3.5 3.1 2 1.9 1.7 1.7 1.6
Elongation, % 0.25 0.29 0.38 0.27 0.32 0.3 0.12

Mekaniska egenskaper

Property Material type (graded by main pore size range), μm
100-200 140-315 200-400 315-630 630-1000 1000-1600 1600-3000
Heat conductivity, W/(m·K) 30-50
Heat capacity at vacuum, J/(kg·K) 380-420
Electrical conductivity Sm/m 4.8-7.2×106