ALUPOR

ALUPOR - Porös Aluminium

Läs mer

Korrosion av aluminiumytor

Kategorier med olika typer av korrosion i aluminium

Läs mer

Korrosivitetskategorier Aluminium

Vanligaste typerna av korrosion och video som visar olika aluminium föremål som utsatts för korrosion

Läs mer

Oxidskikt

Aluminiums naturliga skydd mot korrosion

Läs mer

Använda obehandlat aluminium utomhus

Viktigt att veta när man använder obehandlat aluminium utomhus

Läs mer