Legering 6026

På denna sida kan du hitta information om vår legering 6026. Denna legering ger upphov till relativt korta spån utan stora mängder bly, och säkerställer därmed att legeringen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. 

Legering 6026: Korta spån med mindre bly

Bearbetning av aluminium leder till spån som kan orsaka problem i de maskiner som används under bearbetningen. För att säkerställa att spånet orsakar så lite besvär som möjligt, är det en fördel om de är så korta att de bryts av utan att störa maskinens funktion.

Det har varit känt sedan länge att man genom tillsats bly i aluminium skapar legeringar med korta spån.

' Vid svarvning och fräsning blir det oftast långa spån som fastnar i maskinen. Med bly knäcks spånen och faller bort från maskinen. Det finns alltså inget spån som stör den kommande processen på maskinen ,' säger René Christensen, kvalitetschef på Alumeco.

Från bly till vismut

När man hade upptäckt blyets positiva egenskaper i legeringen, var nästa uppgift att utveckla legeringen 6262 ytterligare, detta för att kunna ersätta blyet med ett miljövänligare legeringsämne .

'Till en början fann man dock ingen fullgod ersättning till bly. Det var först när det gjordes några försök med tillägg av vismut, ett material med några av de samma egenskaper som bly, som man hittade en väg framåt. Vismut fungerar som legeringsämne på samma sätt som bly utan samma miljöpåverkande egenskaper,' säger René Christensen och fortsätter:

' Processen för ett hitta ett alternativ påskyndades, då RoHs-direktivet ställde krav på att blyhalten i en legering får uppgå till maximalt 0,4%.'

6026 uppfyller kraven i RoHS-direktivet

RoHS-direktivet är en EU-förordning som ställer krav med hänsyn till maximalt innehåll av exempelvis bly i olika metaller, inklusive aluminiumlegeringar som används i elektronisk och elektrisk utrustning. Som svar på RoHS-direktivet har vi utvecklat legering 6026, som är den senaste varianten av ovannämnda produkt:

'Detta är en nyutvecklad legering där vi har försökt att göra vissa saker på ett lite annorlunda sätt. Enligt feedback från våra kunder fungerar den mycket bra och ger upphov till spån som är hanterbara.'

Trots att den nya legeringen innehåller betydligt mindre bly än sin föregångare, är dess potentiella tillämpningsområden fortfarande många:

' Då det är en 6000 legering lämpar den sig utmärkt för anodisering och svetsning och passar utmärkt som dekorativ yta. Den är smidig och erbjuder en rad bearbetningsalternativ. För att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderar vi våra kunder att fräsa bort det yttersta lagret i de fall legeringen ska användas för dekorativa ändamål,' råder René Christensen.

Följande tabeller ger dig en överblick över egenskaper, sammansättning och mekaniska värden för legering 6026.

 

Vill du veta mer?

Information om RoHS

Relaterade produkter

Alla produkter tillverkade av bästa möjliga material

9034

9034

4kt-stång

10 mm

10 mm

Rundstång

10 mm

10 mm

Rundstång

9056

9056

4kt-stång