Återvinning av aluminium

Återvinna aluminiumavfall

95 % - 98 % av allt aluminium kan återvinnas.

Visste du att 75 % av all aluminium som producerats fortfarande används tack vare metallens hållbarhet och dess enastående egenskaper när det handlar om återvinning?

På den här sidan hittar du information om Alumecos återvinningspolicy gällande aluminium och en förenklad beskrivning av det kretslopp som aluminium genomgår under återvinningsprocessen.

Noggrann sortering ger en hög återvinningsgrad

Europa är ledande inom återvinning av aluminium och detta är något som Alumeco önskar bidra till på ett aktivt sätt. Bidraget består bland annat av noggrann sortering av vårt metallavfall, som samlas upp i containers och sorteras efter legeringstyp – för att sedan återvinnas. Rent faktiskt innebär denna noggranna sortering att vi kan säkerställa att aluminium kan återanvändas för att framställa samma typ av produkter. Genom detta kan aluminiumresurserna nyttjas på ett optimalt sätt.

 

Videon nedan visar hur Alumeco samlar in och sorterar aluminiumavfall från vårt Servicecenter:

Återvinningens kretslopp

Rent tekniskt skiljer man på två olika typer av återvinning – sluten och öppen. Vid sluten återvinning återanvänds aluminium för att tillverka samma produkt som tidigare, genom detta undviker man att metallens egenskaper förändras under vägen. Öppen återvinning fungerar på motsatt sätt. I Europa är sluten återvinning den huvudsakliga återvinningsmetoden. Här har vi exempelvis ett omfattande system för att återvinna aluminiumburkar.

Vid sluten återvinning samlar man in vissa aluminiumprodukter, exempelvis burkar. Dessa sorteras, smälts om och återvinns till nya burkar. Ur ett miljömässigt perspektiv har det ingen betydelse om aluminium återvinns via sluten eller öppen återvinning.

Återvinning av aluminium

Nedan en video som visar hur aluminium återvinns: