ALUPOR

ALUPOR - Porös Aluminium

Läs mer

Legering 6026

Perfekt legering som uppfyller RoHS-direktivet

Läs mer

Korrosivitetskategorier Aluminium

Kategorier med olika typer av korrosion i aluminium

Läs mer

Oxidskikt

Aluminiums naturliga skydd mot korrosion

Läs mer

Korrosion av aluminiumytor

Vanligaste typerna av korrosion och video som visar olika aluminium föremål som utsatts för korrosion

Läs mer