Legering 6026

Perfekt legering som uppfyller RoHS-direktivet

Läs mer

Aluminium och korrosion

Typer av korrosion och video av korroderat aluminiumföremål

Läs mer

Använda obehandlat aluminium utomhus

Viktigt att veta när man använder obehandlat aluminium utomhus

Läs mer

Återvinning av aluminium

Effektiv återvinning och en video om hur Alumeco går till väga

Läs mer

Valsriktning

Hjälp att hitta rätt valsritning på en aluminiumplåt

Läs mer