CW008A

Dimension

5,0 mm

Längd

4000,0 mm

Vid strömöverföring är kopparplattstång en produkt som leder ström i ställverk, matarverk, transformatorstationer, batterier eller annan elektrisk utrustning. Huvudsyftet är att vara en elektriks ledera och inte en del av den bärande konstruktionen. 

Materialets sammansättning och tvärarea avgör den maximala mängden ström som säkert kan ledas. Kopparstång kan hittas i en mängd applikationer, till exempel inom elektrisk industri, motorer och hushållsapparater.


  • Längd: 4000,0 mm
  • Vikt: 0,223 kg/m
  • Dimension: 5,0 mm
  • Svetsbarhet: Hög
  • Korrosion: Hög
  • Skärning/borrnin: Låg
Vid föfrågan

Syrefri koppar- den renaste kopparlegeringen Raffineras i syrefri atmosfär så att kopparn inte tar upp syre under processen. Legeringen har maximal elektrisk konduktivitet. Kallformbarheten är mycket god i glödgat tillstånd och då legeringen är syrefri går den utmärkt att svetsa och löda. Används framförallt vid krav på hög elektrisk ledningsförmåga. Framförallt stång och plåt.
Med förbehåll för slutsålda varor. Angiven vikt är teoretisk. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Legering - CW008A

Täthet
g/cm3
8,9
Cu
Min
99,95
Max
-
Pb
Min
-
Max
0,005
Bi
Min
-
Max
0,0005
Other
Min
-
Max
0,03
Rest

Toleranser - CW008A

Storleksintervall
Min
2,0mm
Max
3,0mm
Toleranser 4kt/6kt ( +/- )
0 mm