Koppar

10 fakta om koppar

 

Sedan urminnes tider har människan känt till och brukat denna röda metall, som genom historien tjänat som material till kokkärl, betalningsmedel etc, men även varit orsak till krig och ödeläggelse.

 

 1. Sedan ca år 5000 f.Kr. har människan använt koppar som bruksmetall och koppar kallas därför för en av de gamla metallerna. Koppar har använts och används fortfarande för många olika ändamål, såsom mynt, vapen, köksredskap och rör. Förr klädde man in fartygsskrov under vattenlinjen med kopparplåt och slapp på så sätt påväxt av alger och musslor etc.

 

 1. Under romartiden bröts koppar i stora mängder på Cypern och därför är koppar uppkallad efter det grekiska namnet på Cypern - ”Kypros”. Senare spred sig utvinningen av koppar över hela världen och på 1600-talet låg världens största koppargruva i Falun, Sverige. Idag bryts koppar särskilt i USA och Chile.

 

 1. Koppar har atomnummer 29 i det periodiska systemet och med en densitet på 8,92 g/cm3 anses det vara en tungmetall. Koppar ingår också som en del av strukturen i människokroppens celler och finns också i många livsmedel, såsom kött, skaldjur, nötter och choklad..

 

 1. Den elektriska ledningsförmågan hos ren koppar är mycket hög och därför används ca 2/3 av all utvunnen koppar idag i elektriska applikationer, till exempel i form av ledningar. När den elektriska ledningsförmågan hos andra metaller beskrivs, används ren koppar som referens för extremt god elektrisk ledningsförmåga.

 

 1. Koppar är också en av de metaller som leder värme bäst. Detta gör koppar ännu mer lämpligt för elektriska applikationer eftersom koppar snabbt leder bort värme när den elektriska strömmen leds genom materialet. Värme i materialet skapar motstånd mot den elektriska strömmen, så när koppar snabbt kan släppa ut värmen optimeras också den elektriska ledningsförmågan. De flesta kortslutningar av elektriska apparater händer ofta för att de blir överhettade på grund av strömmen. Du kanske vet det från din smartphone: De flesta moderna smartphones är utformade för att stängas av om de blir överhettade, till exempel när de blir liggande i solen.

 

 1. Kopparlegeringar där man tillsatt andra metaller har lägre elektrisk ledningsförmåga än ren koppar, och dessa används ofta i samband med värmeväxlare, rör och dekoration, såsom interiördesign och byggnadsfasader.

 

 1. När koppar kommer i kontakt med luft bildas ett tunt lager kopparoxid på kopparytan. Kopparoxiden skyddar effektivt kopparen från ytterligare nedbrytning/korrosion och med tiden utvecklas färgen till den karakteristiska gröna färgen du förmodligen känner igen från taket på äldre byggnader, kyrktorn och statyer. Om så önskas är det möjligt att påskynda ärgningsprocessen så att materialet behandlas innan leverans och den grönaktiga färgen blir då mer framträdande på ytan. Detta är särskilt populärt i samband med fasadkonstruktioner, där ett dynamiskt och naturligt uttryck önskas.

 

 

 1. Koppar har extremt hög formbarhet, vilket är en stor fördel vid tillverkning av elektriska applikationer, inklusive ledningar. Koppartrådar för ledningar tillverkas genom att kopparen dras till tunna trådar. De många små trådarna sätts ihop i den enskilda ledningen och ju fler små trådar det finns i ledningen, desto större är flexibiliteten i ledningen.

 

 1. Koppar kan med fördel återvinnas genom sortering och omsmältning till nya produkter. Jämfört med andra industriella metaller är koppar relativt dyrt och därför återvinns nästan all koppar på grund av det höga skrotpriset.

 

 1. Både mässing och brons är kopparlegeringar, dvs. koppar blandat med större mängder andra metaller. De olika legeringskombinationerna ger materialen ett antal markant olika egenskaper. Läs mer om mässing och brons här.


  Se våra produkter inom koppar