ISO 9001

Bureau_Veritas.jpg

Alumeco Finland Oy Ab:n tanskalainen emoyhtiö Alumeco A/S on ISO 9001 -sertifioitu, mikä takaa kaiken kattavan laadunhallinnan.

Mitä asiakasetuja ISO 9001 -standardi tarjoaa?

ISO 9001 -sertifiointi on edistänyt Alumecon toimintaa, sillä se tuonut organisaatiomme käyttöön uusia työkaluja ja mahdollistanut tehokkaamman tietojen jakamisen eri osastojen ja toimintojen välillä – työntekijöidemme lisäksi niistä hyötyvät suoraan tai välillisesti myös asiakkaamme. Todistus on sertifioinnin fyysinen todiste ja erittäin tärkeä monille asiakkaillemme.

Sertifioinnin yleinen tavoitteemme on parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään, mikä on mahdollista entistä tehokkaammalla prosessinhallinnalla. Sertifiointi takaa, että pyrimme aktiivisesti estämään virheitä ja vastaamme toisin mahdollisiin virheisiin.

ISO 9001 -todistuksemme on ladattavissa tästä