3D-prototyypit

3D-tulostin
3D-tulostin

Optimaalinen tuotekehitys Alumecolla 3D-prototyyppien ansiosta

Tulevaisuudessa 3D-tulostetut prototyypit ovat luonnollinen osa Alumecon teknistä kehitys- ja neuvontapalvelua. Prototyyppien avulla asiakkaat saavat paremman käsityksen kehitysprosessista ja mahdolliset virheet voidaan tunnistaa ja korjata aikaisessa vaiheessa.

Piirustuslaudalta 3D-tulostukseen

Alumiinituotteen kehitystä konseptivaiheesta lopputuotteeseen voi olla vaikeaa käsittää ja se voi viedä aikaa. 3D-tekniikka mahdollistaa prototyypin luomisen aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 3D-prototyyppi osoittaa ne yksityiskohdat ja mitat, joiden visualisointi on vaikeaa teknisistä kuvista ja tietokoneohjelmista.

Alumecon avainasiakaspäällikön, Christian Pilgaardin mielestä parempi visualisointimahdollisuus neuvonnan aikana tarjoaa Alumecon asiakkaille huomattavia etuja.

 • Teollisuudenalojen alumiinin toimittajana ensisijaisena tehtävänämme on haastaa ja hyödyntää profiilin pursotukseen liittyviä teknisiä mahdollisuuksia sekä luoda yleisiä profiiliratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia tuotantoprosessien kehitykseen ja pursotustyökalujen valmistukseen niin, että monimutkaisemmat muodot ovat mahdollisia ja alumiinin valamiseen voidaan sisällyttää eri toimintoja.

 • Alumeco tarjoaa mahdollisuuden näiden muotojen ja toimintojen testaamiseen 3D-tulostettujen prototyyppien avulla. Niiden ansiosta asiakkaalle voidaan esittää lyhyellä aikavälillä fyysisiä malleja konseptin, mallin ja toimivuuden testaamista varten. Alumecon 3D-tulostus yksinkertaisesti luo sillan digitaalisen ja fyysisen maailman välille.

Mahdolliset aikaisessa vaiheessa havaitut ongelmat

Tuotesuunnittelun paremman visualisoinnin lisäksi 3D-prototyypit mahdollistavat ongelmallisten suunnittelukohtien tunnistamisen aikaisessa vaiheessa. Prototyyppien tulostus tapahtuu erittäin tarkasti kaikki yksityiskohdat huomioiden. Prototyyppien suunnittelu on lisäksi nopeaa ja edullista aikaisemmin käytettyihin metallisiin profiilinäytteisiin verrattuna. 3D-prototyypit parantavat täten tehokkuutta ja niillä on tärkeä merkitys virheiden ennaltaehkäisyssä heti tuotekehityksen alusta lähtien.

Alumecon teknisen asiantuntijan, Thomas Gorkin mielestä 3D-prototyypit voivat tulevaisuudessa olla arvokas väline Alumecon ja sen asiakkaiden välisissä päivittäisissä neuvotteluissa:

 • 'Uusi protomalli mahdollistaa entistä paremman neuvottelun asiakkaan kanssa, koska voimme valmistaa fyysisen prototyypin kunkin tuotteen aikaisessa kehitysvaiheessa vastaten samalla asiakastarpeisiin,' hän kertoo lisäten:
 • '3D-prototyyppien avulla saavutamme kokonaisvaltaisemman ja paremman yhteisymmärryksen asiakkaiden kanssa ja ne tarjoavat huomattavia teknisiä etuja aikaisessa kehitysvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että tuotekehitysprosessit voidaan optimoida tulostettujen prototyyppien avulla – edut ovat huomattavat niin meidän kuin asiakkaidemme kannalta'.

Nopeampi kehitysprosessi ja optimaaliset tulokset

NASSAU Door A/S on käyttänyt 3D-prototyyppejä Alumecon kanssa käydyssä yhteistyössä:

'Meillä on erittäin positiivisia kokemuksia Alumecon 3D-tulostuksesta. Voimme luoda useita erilaisia prototyyppejä ja löytää niiden avulla parhaan ratkaisun ennen työkalun valmistamista. Voit käytännössä luoda täydellisen mallin heti alkuvaiheessa ja yleisesti ottaen 3D-prototyypit nopeuttavat koko kehitysprosessia,' kertoo NASSAU Door A/S -yhtiön koneinsinööri Kaleepan Karunakaran, mainitsemalla samalla:

 • 'Yhteistyö Alumecon kanssa on ollut miellyttävää. He pitävät lupauksensa, antavat hyödyllistä palautetta ja ehdottavat mielellään uusia ratkaisuja, jos oma ideamme ei ole toimiva'.

3D-tulostuksen tärkeimmät määritykset Alumecolla:
 • 3D-tulostus tapahtuu yrityksen sisällä, minkä ansiosta 3D-prototyypit ovat saatavilla edulliseen hintaan.
 • Tuotteita voidaan tulostaa seuraavilla maksimimitoilla: 225 x 225 x 205 mm
 • Profiilien 3D-tulostus
 • Profiilien 3D-tulostus
 • Profiilien 3D-tulostus
 • Profiilien 3D-tulostus