Ohjeistus lähetysten vastaanottamiseen

Toimituksissa on tärkeää huomioida esimerkiksi muuttuvat sääolosuhteet. Olemme koonneet teille muistilistan lähetysten vastaanottamista varten.

Ohjeistus perustuu tiekuljetussopimuslakiin ja vaikuttaa myös korvausvelvollisuuteen reklamaatiotilanteissa, jos esimerkiksi materiaali on kastunut tai muilla tavoin vaurioitunut kuljetuksen aikana.