Transportløsninger i aluminium

Mange muligheder og individuel designudvikling med aluminium.
Mange muligheder og individuel designudvikling med aluminium.

Transportløsninger i aluminium: Den lette vej til optimering

Vidste du, at aluminium er et let metal med høj styrke samt god korrosionsbestandighed? Tilmed er det på baggrund af metallets formbarhed muligt at udvikle individuelle aluminiumdesigns, der er tilpasset den enkelte opgave. Disse egenskaber gør aluminium særdeles velegnet til anvendelse i transportbranchen.

Her får du et overblik over de mange fordele, man blandt andet imødekommer, når man vælger at optimere sine konstruktioner med aluminiumsløsninger.

En stærk og modstandsdygtig konstruktion med lav vægt

Stål anvendes i høj grad som traditionelt materiale i transportbranchen. Ved at substituere stål med aluminium er det muligt at opnå en række fordele: Køretøjets vægt mindskes betragteligt, og den høje styrke og stivhed kan med den rette konstruktion bevares. Samtidig kræver konstruktionens aluminiumsdele kun minimal vedligeholdelse, hvilket er et resultat af materialets høje korrosionsbestandighed.

Lette konstruktioner giver lønsomhed i længden

Aluminiums massefylde er omtrent 1/3 af ståls massefylde. Ifølge European Aluminium Association udgør aluminiumsdelene i konstruktionen af en gennemsnitlig lastbils pt. så meget, at lastbilen ville være cirka 800 kg tungere, hvis aluminiumsdelene blev erstattet af stål. Ligeledes er det på sigt muligt at lette visse køretøjers samlede vægt med cirka 2000 kg, såfremt man gør brug af flere aluminiumsdele.

Den minimerede køretøjsvægt gør det muligt at transportere en større varevægt uden at overskride den pågældende vægtregulering. Ligeledes nedsættes brændstofforbruget, hvis man fortsat transporterer den vante varemængde.  Derved skaber anvendelsen af aluminium som erstatning for tungere materialer mulighed for at optimere det samlede udbytte og derved skabe økonomisk fordelagtighed.

Mange muligheder og individuel designudvikling

Mulighederne for udformning af aluminium spænder over et bredt spektrum, og giver derved stor designfrihed i forhold til konstruktion af det enkelte køretøj. Aluminium kan anvendes i stort set alle køretøjets dele, men er især et populært materiale at udforme lastbilers gulve, sider, døre osv. i. En af de store fordele ved at anvende aluminium er, at det er muligt at designe aluminiumsemner præcis efter det enkelte behov-  med detaljeskarphed og dimensional samt funktionel tilpasning i fokus.

Mød fremtiden med et mere miljøvenligt materiale

Anvendelse af aluminium i transportløsninger danner ikke kun grundlag for økonomiske samt praktiske fordele. Aluminium bidrager også til et renere miljø, og er let genanvendeligt. Vægtminimeringen ved substitution af stål med aluminium betyder eksempelvis, at et gennemsnitligt køretøj udleder cirka 28 kg COmindre pr. kg aluminium der anvendes, hvis man sammenligner med tilsvarende køretøjer uden brug af aluminium.

- Behovet for transportering bliver kun større og større i fremtiden, og når vi derfor i samarbejde med kunden udvikler og tilpasser en løsning i aluminium, giver det en vis portion tilfredshed, at vi ved substitution af materialer eller udvikling, er med til at bidrage til en mindre udledning af CO2, fortæller Christian Pilgaard, produktchef hos Alumeco.

Når aluminium skal genanvendes, er det muligt at genanvende næsten 100 %, hvoraf der kun opstår et meget lille materialetab i genanvendelsesprocessen. Selve processen kræver cirka 5 % af den samlede energimængde, som det oprindeligt kræver at producere aluminium fra ny produktion. Genanvendelsesprocessen kan tilmed foretages ubegrænset, da aluminiummets oprindelige egenskaber genskabes under omsmeltningen.

 

Vores transportløsninger:

transportprofiler_program.png

Som aluminiumsspecialist tilbyder Alumeco en række transportløsninger i aluminium til specifikke opbygninger af varevogne, lastbiler, påhængsvogne og trailere. Vi fører et bredt udvalg af transportprofiler, der blandt andet indebærer gulvprofiler, vangeprofiler, bæreprofiler og kantprofiler. Ønsker du andre løsninger end de præsenterede, er du meget velkommen til at kontakte os, så udvikler vi i fællesskab med dig en aluminiumsløsning, der er 100 % tilpasset dit konkrete behov.

Vi har netop lanceret et helt nyt produktprogram med endnu flere transportprofiler.

Kilder:

 

Læs også:
Brdr. Platz