Brons

10 fakta om brons

 

Med en hel tidsålder uppkallad efter sig, undgår det förmodligen inte många att brons har använts av människan för samhällets utveckling i flera årtusenden.

 

Här hittar du ett antal fakta om brons.

  1. Syd- och centraleuropéer har använt brons sedan år 3000 f.Kr. men det var först omkring 1700 f.Kr. som användningen av brons blev utbredd i norra Europa.

 

  1. Brons är inte en ren metall utan täcker istället en rad olika kopparlegeringar som kan delas in i tre huvudgrupper

1) Blybrons: Koppar legerat med bly och tenn, ofta ca 2-7% bly.

2) Tennbrons: Koppar legerat med tenn, ofta ca 5-14% tenn.

3) Aluminiumbrons: Koppar legerat med aluminium, ofta ca 6-11% aluminium

 

  1. Till skillnad från andra metaller som aluminium och rena kopparlegeringar, formas i princip all brons i grunden via gjutning. Gjutningen ger ”råa” bronsartiklar som tackor, stänger och rör en speciell yta, men så snart materialet är bearbetat avslöjas färgen och det metalliska uttrycket. Läs mer om gjutning av brons, inklusive specialgjutning, här.

 

  1. Beroende på legering kan brons ha ett brett spektrum av färger från gulaktig till mörkbrun och mer rödaktig.

 

  1. Brons har i allmänhet hög korrosionsbeständighet och detta gör materialet till ett attraktivt val i aggressiva miljöer. Det finns dock en stor skillnad i styrkan hos den enskilda legeringen: vissa legeringar kännetecknas till exempel av hög hållfasthet och hårdhet, och andra kännetecknas av goda glidegenskaper, vilket gör dem särskilt lämpliga för lager.

 

  1. Brons kännetecknas av att det är lätt att bearbeta och därför ses brons ofta i form av stänger som maskinbearbetas. Det är dock viktigt att vara medveten om att aluminiumbronslegeringarna inte kan bearbetas lika lätt, eftersom de är betydligt hårdare än de flesta andra bronslegeringar.

 

  1. På grund av bronsens egenskaper kan typiska tillämpningar vara: Maskindelar, slitdelar, motordelar, pumpar, växlar, ventiler och beslag.

 

  1. Brons används ofta i marina miljöer. Aluminiumbrons är den kategori av bronslegeringar som har högsta korrosionsbeständighet i samband med marina och aggressiva miljöer med till exempel högt tryck. Här kan aluminiumbrons med fördel användas, eftersom dessa legeringar har hög nötningsbeständighet. Klassiska applikationer för aluminiumbrons är till exempel byggmaskiner och fartygspropellrar.

 

  1. . De allra flesta mynt är gjorda av brons. De danska mynten består till exempel av tennbrons (50-öre), nickelbrons (1-, 2- och 5-kronor) och aluminiumbrons (10- och 20 kronor).

 

  1. Vissa typer av brons, inklusive AMPCO® 8, AMPCO® 18 och AMPCO® M4, håller livsmedelskvalitet. Dessutom har dessa legeringar exceptionellt hög hållbarhet och nötningsbeständighet. Legeringarna används ofta tillsammans med olika typer av stållegeringar, till exempel för lager.
Se våra produkter inom brons