Karriär

Våra hängivna medarbetare finns representerade i 11 länder.

Anställd vid Alumeco

 

Alumecos medarbetare

Alumeco erbjuder yrkesmässiga utmaningar och utveckling, spännande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter som matchar våra medarbetares ambitioner. Vi erbjuder en sund arbetsplats med god arbetsplatsgemenskap och en vardag som erbjuder både hälsosam mat och mellanmålsfrukt. Alumeco genomför regelbundet en medarbetarenkät, där resultaten används konstruktivt för att säkra fortsatt fokus på trivsel och balans i företaget.

 

Alumecos kultur

Vår vision är att vara No.1 – genom att skapa konkurrenskraft för våra partners. Vår mission är att uppnå lönsamhet genom att erbjuda den metallförbrukande industrin kunnig rådgivning, punktliga leveranser, minskat rörelsekapital och hög flexibilitet. Genom pålitliga och hängivna medarbetare optimerar vi inköp, anpassning och distribution av aluminium-, koppar- och mässinglegeringar.

 

Vår organisation karaktäriseras av korta, okomplicerade beslutsvägar, direkt kommunikation och en öppen inställning där man löser problem på ett informellt sätt. Alumeco är en platt och försäljningsdriven organisation som livnär sig på att fokusera på god service, även mellan medarbetarna.

 

Varje år arrangerar vi sociala sammankomster och Alumeco stöttar delaktighet i t.ex. det årliga 'Eventyrløb' i Odense, DHL Stafetten (Odense) och annan företagsidrott. Till detta kan läggas avdelningsarrangeman samt den traditionella jullunchen – som vartannat år hålls tillsammans med koncernens dotterbolag. Dessa aktiviteter bidrar till att stärka sammanhållningen inom hela organisationen.

 

Lediga tjänster

Hos Alumeco står kunden i centrum och strävar målinriktat för att erbjuda och bibehålla en hög servicenivå gentemot våra kunder, och för att leva upp till deras förväntningar på oss som samarbetspartner. Därför söker vi nya, kvalificerade och ambitiösa medarbetare som kan bidra till att Alumecos dagliga verksamhet och utveckling går framåt.

 

Nedan hittar du de lediga tjänster som vi önskar tillsätta snarast. För ytterligare information, klicka på tjänsten du är intresserad av: